COMUNICACIONS

Estigui sempre connectat, contracti alta disponibilitat.

Xarxes

Acttivo minimitza les possibilitats de quedar-se sense connexió a la xarxa mitjançant els seus productes de:

√ Balanceig de càrrega

√ Alta disponibilitat

√ Backup ADSL

√ Sistemes UMTS (backup per a mòbils 3G, GPRS)

√ Connexions VPN (xarxes privades virtuals)

Cadascun d’aquests productes està pensat per donar diferents solucions en funció de:

√ Ubicació física

√ Recursos de connectivitat

√ Funcionalitats que el client consideri imprescindibles

Acctivo posa a l’abast de tot el món les millors prestacions de les centraletes professionals (PBX) sense l’inconvenient del seu cost.

VOIP

Lloguer de línies i extensions per mesos :

Acctivo posa en les seves mans la solució més flexible de Veu IP. Per un lloguer mínim podrà disposar en les seves instal·lacions de forma ràpida i senzilla de noves línies d’entrada i sortida de veu, així com de tots els dispositius necessaris per als seus llocs de treball amb la mínima inversió i instal·lacions.

Vostè podrà contractar des d’una extensió, una centraleta virtual, una línia d’entrada i sortida per períodes des d’un mes fins el temps que vostè necessiti, donant-li d’aquesta manera un accés més fàcil a aquesta tecnologia.

Flexibilitat sense fronteres:

Acctivo li ofereix una solució per accedir a les noves tecnologies de les comunicacions de veu d’una elasticitat sense límit, econòmica, fiable, deslocalitzada, de molt fàcil accés o ús i amb gran sortida.

La VoIP li permet entrar en la convergència de les tecnologies de transmissió de dades, veu i imatge per un únic sistema de cablejat, reduint els costos en les telecomunicacions mitjançant protocols com SIP, H323 i tots aquells que puguin venir en un futur que fan ús d’Internet.