ACTTIVO.NET

Xarxes

Sempre connectat, contracti alta disponibilitat

Acttivo li dona opcions per que vostè minimitzi al màxim les possibilitats de quedar-se sense connexió a Internet, mitjançant els seus productes de:

balanceig de càrrega
alta disponibilitat
backup ADSL
sistemes UMTS (backup per mòbil 3G, GPRS)
connexions VPN (xarxes privades virtuals)
Cadascun d’aquests productes, estan pensats per donar solucions diferents als clients en funció:

de la seva ubicació física
dels recursos de connectivitat
de les funcionalitats que el client consideri imprescindibles

Intranet-extranet

Una intranet és un conjunt de serveis que només són accessibles des d’una xarxa local. Aquests serveis inclouen serveis d’ Internet (web local, …). La creació de xarxes locals implica l’ús d’ estàndards client-servidor d’ Internet mitjançant protocols TCP/IP (com els navegadors).

Acttivo dissenya les intranets d’acord amb les necessitats de l’empresa o organització, a nivell de serveis a implementar-se. Per això, acttivo no només dissenya les intranets des del punt de vista dels experts informàtics sinó també dins de l’avast d’un projecte que tingui en compte les necessitats de totes les parts que participen a l’empresa.

 

Una extranet és una extensió del sistema d’informació de l’empresa per als socis que estan fora de la xarxa. Acttivo otorga accés a la extranet en el grau en què aquesta proporciona accés al sistema d’informació per persones forànies.

Per Acttivo, una extranet és un sistema suplementari que proveeix, per exemple, als clients d’una empresa, als seus socis o filials, accés privilegiat a determinats recursos informàticos de l’empresa mitjançant una interfície Web.

VOIP

Acttivo posa a l’abast de tot el món les millors prestacions de les centraletes professionals (PBX) sense l’inconvenient del seu cost. Amb les centraletes virtuals pot tenir totes les prestacions que sempre ha necessitat però que no estaven al seu abast.

Flexibilitat sense fronteres Acctivo li ofereix una solució per a accedir a una nova tecnologia de les comunicacions de veu d’una elasticitat sense límit, econòmica, fiable, deslocalitzada, de molt fàcil accés o ús i sortida. La VoIP li permet entrar en la convergència de tecnologies de transmissió de dades, veu i imatge per un únic sistema de cablejat, reduir els costos en les telecomunicacions mitjançant protocols com SIP, H323 i tots aquells que puguinn venir en un futur que fan ús d’Internet.

Lloguer de línies i extensions per mesos Acctivo posa en les seves mans la solució més flexible de Veu IP, per un lloguer mínim podrà disposar en les seves instal·lacions de forma ràpida i senzilla, de noves línies d’entrada i sortida de veu, així com de tots els dispositius necessaris per als seus llocs de treball, amb el mínim d’inversió i instal·lacions.

Vostè podrà arribar a contractar des d’una extensió, una centraleta virtual, una línia d’entrada i sortida per períodes des d’un mes fins el temps que vostè necessiti, donant-li d’aquesta manera un accés fàcil a aquesta tecnologia.